آموزشگاه فنی و حرفه ای خیام

دوره های آنلاین و حضوری با مدرک معتبر

مرکز آموزش

بهداشت و ایمنی و محیط زیست - HSE

سرفصل های دوره

 • روش اداره جلسات
 • روانشناسی صنعتی
 • روش و تکنیک برگزاري دوره هاي آموزش HSE
 • سلسله مراتب و جایگاه آن در HSE
 •  چرخه مدیریت

-روش الویت بندي فعالیت هاي کاري بر اساس ارزیابی ریسک

-روش هاي اندازه گیري آلاینده هاي محیط کار

-روش ها و ابزارهاي ارتباطی در محیط کار

-انواع پروانه مجوز کار

-روش هاي واکنش در شرایط اضطراري، بحران ، مانورها و شرح

 • وظایف خود و کارکنان در برنامه ي تدوین شده
 • اداره جلسات HSE
 • اجراي نقش منشی جلسات HSE –

-اجراي رفتار اخلاقی صحیح با تمامی پرسنل

-حضور موثر در تمامی آموزش ها

 • در انطباق مفاهیم HSE -کمک در برگزاري دوره هاي آموزش
 • علمی با فعالیت هاي کارگاهی

-برگزاري دوره هاي قبل از ورود به محیط ها ي کاري (صنعتی وکارگاهی)

-حضور مداوم در تمام قسمت هاي فعال پروژه و توانایی انجام چند کار همزمان و الویت بندي کارها

-توانایی انجام یک کار به صورت گروهی

– استفاده از ابزارهاي ارتباطی

-کنترل پروانه هاي مجوز کار و تطابق آن با فعالیت هاي کاري

-انتخاب درست ابزارهاي اندازه گیري

 • در شرایط اضطراري، بحران  و-ایفاي صحیح نقش افسرHSE
 • مانورها و تحویل گزارش به مسوول مربوطه انواع خطر ( از نظر فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی،بیولوژیکی و روانی )
 • انواع روش هاي شناسایی خطر

-انواع روش هاي ارزیابی خطر

-انواع روش هاي کنترل خطر

-روش پیشگیري از خطر و اقدام اصلاحی

-روش و دستورالعمل ایمنی عمومی 2

– روش و دستورالعمل رعایت بهداشت فردي و عمومی و محیط کار 2

– روش و دستورالعمل ایمنی برق 3

– روش و دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع 3

– روش و دستورالعمل ایمنی اطفا حریق 2

– روش و دستورالعمل ایمنی جوشکاري و برشکاري 2

– روش و دستورالعمل ایمنی تجهیزات بلند کردن بار 2

– روش و دستورالعمل ایمنی داربست 3

– روش و دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظت فردي 1

– روش و دستورالعمل ایمنی گودبرداري 2

– روش و دستورالعمل ایمنی کار در شرایط جوي نامساعد 2

– روش و دستورالعمل ایمنی پلکان، نردبان و راه هاي فرار 2

– روش و دستورالعمل ایمنی مقابله با شرایط بحرانی 2

– روش و دستورالعمل ایمنی نظم و انضباط در انبار 2

– روش و دستورالعمل ایمنی حفاظت در برابر اشعه 2

– روش و دستورالعمل ایمنی مخازن 2

– روش و دستورالعمل ایمنی کار در فضاي بسته 3

– روش و دستورالعمل ایمنی ماشین آلات و ابزار عمرانی 2

– روش و دستورالعمل رعایت ارگونومی در محیط کار

-بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی عمومی و

 • ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري

-بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي رعایت بهداشت

 • فردي و عمومی و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري

-بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی برق و

 • ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري

-بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی کار در

 • ارتفاع و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري

-بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی اطفا

 • حریق و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري

-بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی

 • جوشکاري و برشکاري و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري

-بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی تجهیزات

 • بلند کردن بار و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري

-بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل هاي ایمنی داربست

 • و ارایه توصیه هاي مناسب به گروه کاري

اساتید و پزشکان جراح و متخصص زیبایی

 آموزشگاه فنی و حرفه ای خیام 

با سالها تجربه آکادمیک و عملیاتی در زمینه

جوان سازی پوست و لاغری

توسط دستگاههای فوق پیشرفته

مولتی و لیزر

 میتوانند مشاوران خوبی برای شما باشند.

لطفا جهت مشاوره تحصیلی و یا رزرو وقت درمان

با شماره های زیر در ساعات اداری

تماس حاصل فرمایید.

02186174674 – 02188231660 – 02188231798 – 09912088356  – 09912088357